D.A.Glass

D.A.Glass

D.A.Glass jest firmą opartą na wiedzy, kierowaną przez Teodorę Doros sposiadającą szerokie doświadczenie zdobyte podczas studiów w USA oraz pracy w dziale optycznym firmy Smith and Wesson w USA.
Firmę charakteryzuje szybkie tempo rozwoju, utrzymujące się nieprzerwanie od 16 lat, niezależnie od koniunktury gospodarczej, dzięki znakomitym rezultatom w opracowaniu i implementacji autorskich technologii chemicznego i fizycznego przetwórstwa szkła płaskiego.

No votes yet.
Please wait...

Copyright © 2014-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.